Ouderenadvisering.

Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan u advies geven over de mogelijkheden, omdat zij de weg en het aanbod weten in uw Gemeente.

Ouderenadvisering is onafhankelijke hulp, een service van de KBO aan leden en niet-leden. Centraal staat het helder krijgen van de hulpvraag en overzicht te bieden van de mogelijkheden. Soms gaat een ouderenadviseur mee naar het WMO-loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden.

Samengevat biedt vrijwillige ouderenadvisering:
Onafhankelijke cliëntondersteuning:
– betrokkenheid en distantie

Ondersteuning bij:
•behoud eigen regie
•langer zelfstandig blijven wonen
•wegwijs maken in de sociale kaart en voorliggende voorzieningen
•preventief huisbezoek bij mensen achter de voordeur

Het werk van de ouderenadviseurs is divers, dichtbij en belangrijk voor (kwetsbare) ouderen. Het veelgelezen KBO-PCOB magazine besteedt daar regelmatig aandacht aan.
Mocht u in contact willen komen met een ouderenadviseur of zelf vrijwilliger willen worden, dan kunt u contact opnemen met uw lokale afdeling of een mail sturen naar de provinciale coördinator ouderenadvisering. Om ouderenadviseur te worden, volgt u een training van ongeveer 10 dagdelen. Deze trainingen worden lokaal gegeven in groepen van 10 tot 16 deelnemers. Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk van een ouderenadviseur kunt u bij het secretariaat van uw afdeling. Voor landelijke, overige vragen of meer informatie over ouderenadvisering kunt u terecht bij: info@kbo-pcob.nl of 030-3 400 600.