Educatiecommissie

  • Anneke van Ieperen             0517 232820       kbo_anneke@vanieperen.eu
  • Diet Albersen                        0515 542105       gjc.albersen@home.nl

Redactie “It Skeakeltsje”

  • G.T.H. Dikhoff                      0515-412937      redactie@kbofryslan.nl

Ledenadministratie en Website Provinciaal

  • G.T.H. Dikhoff                      0515-412937      leden@kbofryslan.nl