Rayonbezorger Cees Lenis ontving de zilveren bondsspeld.

De heer Lenis heeft ongeveer twintig jaar lang, tien keer per jaar de grote pallet  met magazines van onze landelijke organisatie in ontvangst genomen. Hij zorgde er voor dat die magazines meteen naar de lokale verdelers van de afdelingen in Friesland werden gebracht. Die dan op hun beurt de paar honderd bezorgers bedienden die ons lijfblad in de gehele provincie in de brievenbus stoppen. Helaas moest Cees er om gezondheidsredenen mee stoppen.

Er zijn door het land heen duizenden trouwe handjes die allerlei dingen, die zich in de afdelingen afspelen, mogelijk maken. Twee van die handjes zijn van Cees Lenis. Het bestuur van KBO Fryslân vond zijn rol bijzonder genoeg om daar ook bijzondere  aandacht aan te geven.

Op 11 september jongstleden organiseerde de afdeling Sint Nicolaasga een gezellige bijeenkomst. De voorzitter van KBO Fryslân, de heer Simon Wiersma, memoreerde daar, in een toespraak, vele bekende en onbekende standbeelden die er in de wereld te vinden zijn. Ergens in Australië staat een beeldje van een knul met een gehandicapt jongetje op zijn schouders. Jarenlang droeg hij dat jongetje elke dag naar school. Op de vraag of dat zwaar was zou hij geantwoord hebben: “nee hoor, hij is mijn broertje”. Voorzitter Wiersma prijst zich gelukkig dat er bij de KBO-PCOB velen te vinden zijn, voor wie het niet zwaar voelt, om iets voor een ander te doen.

Daarna werd Cees Lenis naar voren geroepen en werd hem de zilveren bondsspeld opgespeld.

De correspondent in Fryslân heeft nog even rondgekeken in Sint Nicolaasga maar heeft daar helaas nog geen standbeeld van Cees Lenis aangetroffen. Met zijn toespraak heeft Simon Wiersma overigens wel een lichtend literair monumentje voor hem opgericht.