Ledendag 2022

Ledendag 2022 op woensdag 12 oktober

in de Oerdracht te Joure

aanvang 9:15 uur sluiting 15:30 uur

Het programma ziet er als volgt uit:

9.15 Ontvangst met koffie

10.00 Eucharistieviering

11.30 Koffie/thee

Wij hebben mevrouw Jelly Hania-van der Kooi bereid gevonden om tijdens de koffie te vertellen over haar ervaringen als BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand)

12.15 Borrel met aansluitend de lunch

13.30 Deel 1 middagprogramma

door Vrolijk Entertainment (https://www.vrolijkenter-tainment.nl/) Marc Vrolijk neemt u met zijn programma “Zingen bij de afwas” mee terug naar de jaren 70.

14.15 Pauze met koffie/thee

14.45 Deel 2 middagprogramma

15.30 Sluiting van de dag

Hoe meld ik aan?

Het totaalbedrag is aantal personen x € 17.50

maak dat bedrag vóór 1 oktober over op bankrekeningnummer NL75 INGB 0006 4934 02 t.n.v. ‘KBO Fryslân Commissie Educatie

vermeld de namen van de deelnemers. Dat is alles. U staat dan op de gastenlijst.

 

We hopen natuurlijk dat er geen corona-beperkingen meer komen.

Mocht deze ledendag toch niet door kunnen gaan dan krijgt u uiteraard uw geld terug.

Vermeld daarom bij de omschrijving een telefoonnummer of emailadres zodat we u dat, zo nodig, kunnen melden.