Ledendag 2022 terugblik

Op 12 oktober werd er sinds lange tijd weer een ledendag georganiseerd in de Oerdracht te Joure. Er kwamen ruim vijftig leden op dit evenement af. Vergeleken met andere jaren viel die opkomst een beetje tegen, wellicht veroorzaakt door de berichten over toenemende covid besmettingen. De mensen waren blij elkaar weer een keer te zien. De sfeer was opperbest.

De heilige mis met het thema “de verloren zoon” werd gecelebreerd door pastoor van de Weide en pastor Bücking. Het orgelspel was van Frits Haaze. Het eindlied “Zo vriendelijk en veilig als het licht” vatte de sfeer van deze viering mooi samen.

Mevrouw Jelly Hania van de Kooi is buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) in de Gemeente Súdwest-Fryslân. Zij vertelde ons boeiend over de honderden huwelijken die zij in de 30 jaar dat zij dit werk al doet officieel heeft ingeschreven in het huwelijksregister. Zij moest wel bekennen dat zij, afgaande op de voorgesprekken met het bruidspaar, na de vraag “Wat is daarop uw antwoord” wel eens heeft gedacht: “Doe het niet!”. Van de ambtenaren van de burgerlijke stand wordt blijkbaar zoveel zelfbeheersing verwacht dat zij dergelijke gedachten vóór zich weten te houden.

Tenslotte gaf zij nog een demonstratie hoe een en ander tegenwoordig in zijn werk gaat. Zij koos een man en vrouw uit het publiek die ter plekke door haar in de echt werden verbonden. Bij ons weten waren de heer en dame van zodanig onbesproken gedrag, dat deze echtverbintenis bijna niet echt kon zijn. Er was tenminste niemand die gebruik maakte van het recht om tegen deze scheve schaats  bezwaar te maken. Het gaat immers niet aan, om in een nieuwe huwelijksboot te stappen zonder daaraan voorafgaand netjes gescheiden te zijn van de vorige. Na de huwelijksvoltrekking leest zij meestal het volgende gedichtje voor:

Tegearre

Na de borrel en een smakelijke lunch volgde de voorstelling van Marc Vrolijk met de titel “Zingen bij de afwas”. Het was een terugblik op de jaren 50 toen wij allemaal nog jong waren. Onder andere onze prestaties van destijds bij het Eurovisie songfestival passeerden de revue. Het was een feest der herkenning.