Nieuws type: Landelijk

Onderzoek KBO-PCOB: Prijsstijgingen zorgen voor acute koopkrachtproblemen bij ouderen

Door de hogere kosten van bijvoorbeeld energie en de boodschappen, heeft bijna een kwart (23%) van alle senioren de afgelopen maanden moeite om rond te komen. En op de acht senioren zegt geen buffer of spaarpot te hebben en daardoor is meer dan de helft (54%) uit deze bufferloze groep genoodzaakt om nu al te bezuinigen op bijvoorbeeld boodschappen en extras. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: Mede doordat de pensioenen jarenlang niet gendexeerd zijn, staat de koopkracht onder druk: de recente prijsstijgingen van gas en voedingsmiddelen hakken er stevig in. Ook bij senioren die nu geen recht hebben op financile tegemoetkoming. Het wordt tijd dat de politiek ook naar deze groep gaat omkijken.

Meer dan de helft (54%) van alle senioren maakt zich grote zorgen over hun financin als de inflatie nog lang blijft duren. Ingrid Rep: Als je je vervolgens realiseert wat er de komende maanden nog op senioren afkomt qua rekeningen en aan houdende prijsexplosies, constateer ik dat we, met een maand voor Prinsjesdag, aan de vooravond van een ng groter koopkrachtprobleem staan en waar het kabinet nog niet het begin van een oplossing voor heeft.

Lege spaarpot
Mede door de hoge inflatie zou n op de drie senioren uit de groep die gn buffer heeft, niet meer weten hoe ze de rest van de maand moeten rondkomen wanneer ze een onverwacht grote uitgave van 400 euro hebben. Ook ziet zestien procent van de spaarpotloze senioren nu soms al af van zorg die eigenlijk nodig is, vanwege de kosten. Ruim tien procent (12%) vervangt de avondmaaltijd door brood of soep.

Uitgavenpatroon
Voor bijna vier op de vijf (van alle onderzochte) senioren zijn de prijsstijgingen reden om de uitgaven aan te passen. Zo gaat zestig procent bewuster met geld om. En bijna evenveel (58%) let extra op het energieverbruik door bijvoorbeeld minder warm water te gebruiken. Bijna dertig procent (28%) bespaart op boodschappen en ruim een kwart (27%) van de senioren geeft minder tot niets meer uit aan leuke extras, zoals vakanties en restaurants. Ingrid Rep: Heb je al die jaren hard gewerkt en dan zijn deze financile zorgen je beloning. Het kabinet en alle partijen moeten nu hun hart laten spreken en opkomen voor deze senioren. Zij zijn het slachtoffer van deze crisis en komen hier anders niet meer uit.

Maatregelen
Senioren verwachten dat de hoge inflatie nog wel een aantal jaar aan zal houden. Het huidige maatregelenpakket van de overheid om de lage en middeninkomens tegemoet te komen via energietoeslag, btw-verlaging op energie en accijnsverlaging op benzine en diesel -, voelt voor de gemiddelde senior als een druppel op de gloeiende plaat. Twee derde van de senioren die deelnamen aan dit onderzoek is van mening dat de Nederlandse overheid te weinig doet om de prijsstijgingen te beteugelen.

Onderzoek
Het onderzoek Koopkracht, Inflatie & Armoede, is uitgevoerd onder 1.746 senioren in de periode 28 juni tot 18 juli 2022. De gemiddelde leeftijd is 76 jaar.

The post Onderzoek KBO-PCOB: Prijsstijgingen zorgen voor acute koopkrachtproblemen bij ouderen appeared first on KBO-PCOB.

Integraal zorgakkoord zet streep door plannen langer thuis wonen

Het uitgelekte integraal zorgakkoord, waarin staat dat er gekort wordt op huisartsen en wijkverpleging, is een teleurstelling voor senioren. Volgens de Seniorencoalitie, een samenwerking tussen de ouderenbonden KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM, staat dit akkoord dan ook haaks op het eerder gepresenteerde Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Daarin schetst minister Helder een gewenst toekomstbeeld met inzet op een sterke basiszorg in de wijk, eigen regie senioren en samen vitaal ouder worden. Met deze voorgenomen bezuiniging wordt er een streep gezet in de plannen voor langer thuis wonen. Dit kabinet moet snel duidelijk maken waar het voor wil staan, want de zorguitdagingen die er liggen zijn al groot genoeg, aldus de Seniorencoalitie.

Het uitgelekte zorgakkoord zet in op bezuinigingen voor huisartsen en wijkverpleegkundigen. En dat kan slecht uitpakken, volgens de Seniorencoalitie: Om langer thuis te kunnen blijven wonen zullen senioren daar alle steun bij nodig hebben. Zowel signalerend als verzorgend. De inzet op eigen regie vraagt om een sterke basisinfrastructuur in de wijk. Om dat voor elkaar te krijgen moet er juist geen geld worden weggenomen: Zonder een investering op die infrastructuur en de toekomstige wensen, kunnen we WOZO in de prullenbak gooien, samen met het motto zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Het ministerie moet met n mond spreken en de klokken gelijk zetten als het gaat om de ambities die we met elkaar hebben afgesproken.

WOZO
De seniorencoalitie was betrokken bij de opzet van de WOZO waarbij minister Helder aangaf dat de inzet van WOZO terug te zien zou zijn in het Integraal Zorgakkoord. Dat lijkt in dit uitgelekte stuk niet het geval. Daarmee worden niet alleen de senioren getroffen maar ook de mantelzorgers die in de afgelopen jaren al zoveel hebben opgevangen mede door de inhaalzorg en personeelstekort. De Seniorencoalitie ziet dat er ook in de eerstelijns zorg personeelstekorten spelen en mede daardoor bestaande budgetten niet altijd opgemaakt worden, maar om nu al het geld weghalen zonder na te denken wat we wel kunnen doen, sluit niet aan op de ambities die we met elkaar hebben gedefinieerd.

De Seniorencoalitie zat overigens niet aan tafel bij de gesprekken over het Integraal Zorgakkoord, terwijl ouderen een groot deel van de huidige en toekomstige clinten- en patintengroep zijn. Daarom hoopt de Seniorencoalitie dat deze conceptversie snel van tafel gaat.

The post Integraal zorgakkoord zet streep door plannen langer thuis wonen appeared first on KBO-PCOB.

10 augustus is het hitteplan van kracht

Als het heet is in Nederland wordt het Nationaal Hitteplan actief. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept daarmee op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen. Op 10 augustus het hitteplan geactiveerd voor heel Nederland.

Let u extra op elkaar, en op uzelf?

De afgelopen jaren hebben we steeds te maken gehad met records in het weer. We kunnen er niet omheen dat het klimaat structureel aan het veranderen is en er zullen steeds meer hete zomers komen. Onderzoek geeft aan dat vooral 65-plussers en mensen die ziek zijn, veel last hebben van hoge temperaturen. Zij moeten extra alert zijn op uitdroging en oververhitting. Blijf de hitte daarom de baas!

Praktische tips

Om u goed te wapenen tegen de warmte geeft KBO-PCOB een aantal praktische tips over wat u kunt doen als het (te) warm wordt:

Drink voldoende water, ook als u geen dorst heeft.
Vermijd alcohol.
Vermijd inspanning: vooral tijdens de warmste uren van de dag (11 tot 15 uur).
Blijf uit de hitte. Blijf binnen tijdens de warmste uren van de dag (11 tot 15 uur) of in ieder geval in de schaduw.
Draag een hoed, zonnebril en lichte kleding.
Zorg voor koelte. Leg af en toe een koele handdoek in uw nek, neem een koele douche of bad. Een voetenbadje geeft doorgaans veel verkoeling.
Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van de kamers die veel zon krijgen.
Doe de ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen (overdag) en zet ze open als het buiten koeler is ( s nachts en vroeg in de morgen).
Draag bij voorkeur katoenen kleding. Kunststof kleding neemt nauwelijks vocht op en veroorzaakt vaak een benauwd gevoel.
Voor automobilisten die een lange rit maken: neem water en een (lichtgekleurde) paraplu tegen de zon mee.

Let op elkaar

Ons belangrijkste advies: zie om naar elkaar! Bezoek tijdens de warme dagen een oudere in uw omgeving. Kijk of er voldoende gedronken wordt en of er genoeg verkoeling is. Bekijk ook ons webinar Veilig genieten van de zomer terug. Dat kan via deze link.

The post 10 augustus is het hitteplan van kracht appeared first on KBO-PCOB.

Aanbieden petitie en pensioendebat in Tweede Kamer

Op 6 september biedt de Seniorencoalitie (om half twee s middags) de petitie Pas de Pensioenwet aan aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie Sociale zaken en Werkgelegenheid en de pensioenwoordvoerders in de Tweede Kamer. De week daarna debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel.

De komende weken zal via spotjes op alle regionale zenders nog uitgebreid aandacht aan de petitie worden geschonken, zodat het aantal handtekeningen nog verder oploopt. Lees hier meer over onze eisen.

Heeft u zelf nog niet getekend? Doe dat dan alsnog! Tekenen kan hier.

Debat
De week na het aanbieden van de petitie debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel. Dat gebeurt in een zogenaamd wetgevingsoverleg. Dat debat is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Dat biedt een mooie gelegenheid om onze volksvertegenwoordigers te laten zien hoe senioren denken over de nieuwe wet. Als u in de gelegenheid bent, kom dan vooral naar Den Haag. Wij zijn er ook!

Het debat op 12 september begint om 10.00 uur en staat gepland tot 17.00 uur. Plaats van handeling is het tijdelijke Tweede Kamergebouw (Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag; pal naast Den Haag CS). Van tevoren aanmelden is niet nodig. Wel dient u een legitimatiebewijs mee te nemen. Het is overigens niet nodig het hele debat bij te wonen (maar dat mag wel natuurlijk).

De Seniorencoalitie roept hierbij senioren op om het debat luister bij te zetten door ook aanwezig te zijn.

The post Aanbieden petitie en pensioendebat in Tweede Kamer appeared first on KBO-PCOB.

Minder huurtoeslag voor grote groep AOWers is onacceptabel

Ruim 80.000 huishoudens met een AOW-uitkering krijgen straks minder huurtoeslag, als de plannen van het kabinet doorgaan. Voor de Seniorencoalitie is dat onbespreekbaar. Het gaat hier om een groep ouderen die qua inkomen al erg kwetsbaar is. Ze krijgen niet voor niets huurtoeslag.

In het voorgestelde nieuwe systeem voor het berekenen van de huurtoeslag wordt niet langer uitgegaan van de werkelijke huur die iemand betaalt, maar van een vast normbedrag van 520 per maand. Een huurder die nu toeslag krijgt op basis van een huur van bijvoorbeeld 700 euro, zal dus minder toeslag krijgen.

De Seniorencoalitie een samenwerking van de ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM vindt dit onbegrijpelijk. De koopkracht van deze groep AOWers is al sinds 2010 uitgehold. Met de huidige energiecrisis en de toenemende inflatie neemt hun koopkracht alleen maar verder af.

De herziening van de huurtoeslag mag voor niemand leiden tot een lagere huurtoeslag, vinden de gezamenlijke seniorenorganisaties. Deze reactie hebben ze inmiddels toegezonden aan de betrokken departementen via een zogenoemde internetconsultatie.

Een ander onderdeel van de plannen met de huurtoeslag kan wel op instemming rekenen van de Seniorencoalitie. Het gaat hierbij om het voorstel om ook huurders in de vrije sector in aanmerking te laten komen voor huurtoeslag. Al jaren is te zien dat senioren die een huis huren in de vrije sector een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan huurlasten, zonder enige vorm van compensatie.

The post Minder huurtoeslag voor grote groep AOWers is onacceptabel appeared first on KBO-PCOB.

Het is tijd voor een Nationaal Hitteplan 2.0

OPINIE Nederland baadde twee dagen in zeer hoge temperaturen. De stranden lagen vol, de ijssalons kenden lange rijen en de barbecues werden opgestart. Maar de hitte had ook een andere kant: een kwetsbare groep mensen die gebukt ging onder de meer dan dertig graden Celsius. Juist voor deze groep moet er een plan van aanpak komen, want de extreme hoge temperaturen gaan volgens deskundigen bij de Nederlandse zomers horen. Het wordt tijd voor een Nationaal Hitteplan 2.0:, aldus Ingrid Rep, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Wat was het warm, he? Bij de koffieautomaat of in je Zoomoverleg was de hittegolf het gesprek van de dag. Maar wen er maar aan, volgens verschillende klimaatdeskundigen en meteorologen gaan extreme temperaturen bij onze Hollandse zomers horen en niet alleen voor twee dagen. Voor wie van zon en warmte houdt, goed nieuws. Maar niet voor iedereen. Er zijn kwetsbare groepen die juist gebukt gaan onder hoge temperaturen. Vooral 65-plussers en mensen die ziek zijn hebben veel last van deze hitte. Zij moeten extra alert zijn op uitdroging en oververhitting. Meer water drinken is een simpele oplossing. Maar als de dagen langer achter elkaar extreem warm zijn, is dat niet genoeg, dan moeten we uiteindelijk naar radicalere oplossingen kijken.

Hitteplan
Tijdens de afgelopen twee dagen van extreme warmte is het Nationale Hitteplan in werking getreden. Dit plan is, met medewerking van KBO-PCOB, in 2007 ontstaan en in 2015 geactualiseerd. Dat het plan er kwam, lag aan de hittegolven van 2003 en 2006. Er werd toen een link gelegd tussen warmte en het overlijden van enkele honderden mensen, met name uit de kwetsbare groepen. Wanneer het Hitteplan in werking treedt, dient het als een waarschuwing voor organisaties, professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij de zorgverlening aan ouderen en chronisch zieken om extra alert te zijn. Maar is dit, met het oog op Spanje, waar honderden senioren als gevolg van de extreme hitte zijn overleden en ons voorland is qua hoge temperaturen, wel genoeg?

Oase
Nee, het is niet genoeg. Zo moet het Hitteplan niet alleen als een waarschuwing voor zorgprofessionals zijn, maar ook voor gemeenten. Volgens Madeleen Helmer van het Klimaatverbond hebben op dit moment slechts 20 gemeenten een hitteplan, zo vertelde zij aan de NOS. Dat kan en moet beter, lle gemeenten hebben een zorgtaak richting hun inwoners. Het wordt noodzaak voor een verplichte Gemeentelijk Hitteplan, waarin geregeld is dat er meer waterpunten komen en dat je gratis water in de horeca kan krijgen. Tegelijkertijd moet het Nationale Hitteplan een jaarbreed karakter krijgen. Bijvoorbeeld door het te verwerken in omgevingsplannen en het in het Bouwbesluit een plek te geven. Want als we toch meer (senioren)woningen gaan bouwen, dan meteen hitteproof en maak de buurten groener. Meer bomen betekent een koelere omgeving. Het houdt letterlijk de warmte uit de buurt. Ook pleit KBO-PCOB voor oases in de wijk: een koele plek waar mensen, jong en oud, verkoeling kunnen vinden als dit in je eigen woning niet meer kan. Denk aan speciaal ingerichte buurt- en ontmoetingshuizen.

Willen we, net als in de zomers van 2003 en 2006, niet op honderden hittedoden uitkomen, dan is het nu aan overheden, woningbouwers n het RIVM om tot actie over te gaan. KBO-PCOB schuift ook bij deze actualisering van het Nationale Hitteplan weer graag aan. En laten we dat snel doen, want hittestress is het laatste wat we bij 35 graden of meer kunnen gebruiken.

> Een bewerkte versie heeft als Brief van de Dag op 22 juli 2022 in De Volkskrant gestaan

The post Het is tijd voor een Nationaal Hitteplan 2.0 appeared first on KBO-PCOB.

18 en 19 juli is het hitteplan van kracht en geldt smogwaarschuwing

Als het heet is in Nederland wordt het Nationaal Hitteplan actief. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept daarmee op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen. Op 18 en 19 juli is het hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Ook is er een smogwaarschuwing.

Let u extra op elkaar, en op uzelf?

De afgelopen jaren hebben we steeds te maken gehad met records in het weer. We kunnen er niet omheen dat het klimaat structureel aan het veranderen is en er zullen steeds meer hete zomers komen. Onderzoek geeft aan dat vooral 65-plussers en mensen die ziek zijn, veel last hebben van hoge temperaturen. Zij moeten extra alert zijn op uitdroging en oververhitting. Blijf de hitte daarom de baas!

Praktische tips

Om u goed te wapenen tegen de warmte geeft KBO-PCOB een aantal praktische tips over wat u kunt doen als het (te) warm wordt:

Drink voldoende water, ook als u geen dorst heeft.
Vermijd alcohol.
Vermijd inspanning: vooral tijdens de warmste uren van de dag (11 tot 15 uur).
Blijf uit de hitte. Blijf binnen tijdens de warmste uren van de dag (11 tot 15 uur) of in ieder geval in de schaduw.
Draag een hoed, zonnebril en lichte kleding.
Zorg voor koelte. Leg af en toe een koele handdoek in uw nek, neem een koele douche of bad. Een voetenbadje geeft doorgaans veel verkoeling.
Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van de kamers die veel zon krijgen.
Doe de ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen (overdag) en zet ze open als het buiten koeler is ( s nachts en vroeg in de morgen).
Draag bij voorkeur katoenen kleding. Kunststof kleding neemt nauwelijks vocht op en veroorzaakt vaak een benauwd gevoel.
Voor automobilisten die een lange rit maken: neem water en een (lichtgekleurde) paraplu tegen de zon mee.

Let op elkaar

Ons belangrijkste advies: zie om naar elkaar! Bezoek tijdens de warme dagen een oudere in uw omgeving. Kijk of er voldoende gedronken wordt en of er genoeg verkoeling is. Bekijk ook ons webinar Veilig genieten van de zomer terug. Dat kan via deze link.

Smogwaarschuwing

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. HetRIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.

The post 18 en 19 juli is het hitteplan van kracht en geldt smogwaarschuwing appeared first on KBO-PCOB.

Ruim 50.000 handtekeningen onder pensioenpetitie

Onze petitie over de nieuwe pensioenwet is inmiddels meer dan 50.000 keer ondertekend! Heeft u dat nog niet gedaan? Het kan nog steeds en maakt onze vuist in politiek Den Haag alleen maar steviger.

De Seniorencoalitie, waarin KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM de krachten hebben gebundeld, eisen in de petitie aanpassingen van het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel. Waar het precies over gaat, leest u hier.

Het was in eerste instantie de bedoeling dat het wetsvoorstel nog vr het zomerreces in de Tweede Kamer zou worden behandeld, maar het is toch uitgesteld tot september. Dat geeft u meer tijd om de petitie alsnog te tekenen, mocht u dat nog niet gedaan hebben.

De petitie met alle handtekeningen zal in september worden overhandigd aan de Tweede Kamer. De Seniorencoalitie wil daarmee bereiken dat de pensioenwet in zijn huidige vorm niet wordt aangenomen door de Kamer.

The post Ruim 50.000 handtekeningen onder pensioenpetitie appeared first on KBO-PCOB.

Onderzoek: een derde van de gemeenteraden heeft werk gemaakt van openbare toiletten

Een derde van de Nederlandse gemeenteraden (115 van de 344) heeft in de afgelopen vijf jaar aandacht besteed aan het gebrek aan openbare toiletten. Dat blijkt uit een onderzoek van De Toiletalliantie (een initiatief van onder andere de Maag Lever Darm Stichting), welke gemeenteraden het zijn is weergegeven op een kaart. Het onderzoek laat een flinke verbetering in de afgelopen vijf jaar zien, maar tegelijkertijd heeft twee derde van de gemeenteraden dus nog geen actie ondernomen.

Gemeenteraden in actie
Op de kaart staat per kleurcode aangegeven welke gemeenteraden actief zijn en wat ze hebben gedaan. Zo hebben raadsleden in 35 (oranjegekleurde) gemeenten (schriftelijke en/of mondelinge) vragen gesteld aan het college over openbare toiletten. De 65 gele punten geven aan waar een motie is aangenomen met de oproep het toilettekort aan te pakken. In vier (lichtgroene) gemeenten hebben gemeenteraden zelf initiatiefvoorstellen geschreven. De veertien (donkergroene) gemeenteraden zijn het verst gevorderd omdat ze een beleid hebben vastgesteld voor openbare toiletten en/of geld beschikbaar hebben gesteld.

Werk nog niet af
Ivo Thonon, woordvoerder van de Toiletalliantie: Door de coronajaren realiseren lokale overheden zich ook dat het openstellen van toiletten bij horeca en in publieke gebouwen een deel van de oplossing kan zijn, maar dat het niet het enige antwoord is. Openbare toiletten zijn echt nodig, Het werk is nog niet af. De zee van rood op de kaart, van de twee derde van de gemeenteraden die nog niets hebben gedaan, laat precies zien hoeveel. Het is echt nodig dat zij ambtenaren en wethouders aan het werk zetten om dit probleem in hun gemeente op te lossen.

Sterke verbetering sinds 2017
Toch is de huidige situatie een grote verbetering ten opzichte van de situatie van vijf jaar geleden, toen de rechtszaak van Geerte Piening het gebrek aan openbare toiletten in Nederland in de schijnwerpers zette. In september 2017 vocht Piening haar boete voor wildplassen aan met de verdediging dat er geen openbare toiletten in de buurt waren die ook voor vrouwen beschikbaar waren. Dat ze van de rechter kreeg te horen dat ze een urinoir had moeten gebruiken leidde tot verontwaardiging maar dus ook politieke aandacht.

In die tijd waren er maar een paar gemeenteraden, zoals Tilburg en Hilversum, die er tot dan toe over hadden nagedacht en nog minder die al zo ver als Rotterdam waren en al geld vrij maakten voor openbare toiletten in de stad. Thonon: Dat is gelukkig flink veranderd in de afgelopen vijf jaar. Deels door het werk van de Toiletalliantie en deels door het groeiende besef dat dit een probleem is waar gemeenten iets aan moeten doen. Lokale overheden beginnen te beseffen dat de toiletnorm, een toilet om de 500 meter in stadscentra en winkelgebieden, zinvol is. Ze beginnen te begrijpen dat toiletten nodig zijn om iedereen in staat te stellen het huis uit te gaan.

Over het onderzoek
De Toiletalliantie inventariseerde op basis van openbare gegevens, nieuwsberichten en contact met gemeenten wat de status is van het gemeentelijk toiletbeleid in Nederland. Hoe positiever de kleur op de kaart, des te meer punten de gemeente krijgt voor de ranglijst over toiletvriendelijkheid die de Toiletalliantie elk jaar rond Wereldtoiletdag bekend maakt (dit jaar op donderdag 17 november). Een gemeente kan zo maximaal 100 van de 1000 punten voor toiletbeleid verdienen.

Over de Toiletalliantie
De Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maatschappelijke organisaties, waaronder KBO-PCOB. Onze doelstelling: In 2025 is het aantal Nederlanders dat soms tot regelmatig thuisblijft vanwege het gebrek aan toiletten gehalveerd (ten opzichte van de 23% in 2021), omdat er voldoende toiletten zijn. Samen met gemeenten, winkeliers en horecaondernemers wil de Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt geregeld in Nederland. In steden en dorpen en ook in de natuur. Het initiatief tot de Toiletalliantie is genomen door de Maag Lever Darm Stichting. Zie voor meer informatie: www.iederewctelt.nl of www.mlds.nl.

The post Onderzoek: een derde van de gemeenteraden heeft werk gemaakt van openbare toiletten appeared first on KBO-PCOB.