Van welke afdeling wilt u lid worden?

BAKHUIZEN

BOLSWARD

HEERENVEEN

JOURE

OOSTERWOLDE

SINT NICOLAASGA

SMALLINGERLAND

SNEEK

WONSERADEEL

WORKUM

WOUDSEND

U kunt ook algemeen lid worden.

Dan hoort u niet bij een afdeling

maar bent wel lid van KBO-PCOB

ALGEMEEN LID WORDEN