Belastingservice

De Belastingservice Fryslân in georganiseerd verband is eind 2022 opgehouden te bestaan.  Er was geen nieuwe coördinator te vinden die het stokje van Simon Wiersma wilde overnemen.

Toch zijn er bij vele afdelingen nog wel HUBA’s actief. Deze Hulpen Belasting Aangifte kunnen u helpen bij het invullen van uw belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen enzovoorts.

De secretaris van uw afdeling kan u helpen om met deze mensen in contact te komen.