De uitvoering van de nieuwe wet WMO is opgedragen aan de Gemeenten. De wet komt er, kort samengevat, op neer dat we moeten zorgen dat iedereen in onze samenleving “mee kan doen”.

Mensen die door ziekte, handicap of leeftijd beperkingen ondervinden moeten worden geholpen om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Aan de hand van een zogenaamd keukentafelgesprek met iemand van de gemeente wordt in kaart gebracht wat de beperkingen zijn, hoe de persoon dat, eventueel met hulpmiddelen, zelf kan opvangen, wat vrienden en familie kunnen doen en wat de gemeente dan verder nog aan zorg en hulp moet bieden.

Bij het keukentafelgesprek kan weleens wat misgaan. Een voorbeeld: Oma vertelt aan de keukentafel dat ze beslist niet eenzaam is. Haar dochter komt immers eens per 14 dagen een paar uurtjes op visite, ook al moet ze daar voor 2 uur heen- en 2 uur terugrijden. Na uitwerking van het keukentafelgesprek blijkt dat het aanbod van schoonmaakhulp is gekort omdat de dochter immers elke 14 dagen komt schoonmaken. De dochter maakte bezwaar omdat dit echt niet de bedoeling was van het ritje naar oma. Ze kreeg gelijk van de rechter.

Veel ouderen zijn geneigd hun mogelijkheden te overschatten, soms zit de mantelzorger niet bij het gesprek. Wat er wel en wat er niet kan komt zo niet goed in beeld en dan leidt zo’n gesprek gemakkelijk tot ongelukkige uitkomsten.

De KBO heeft onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen helpen bij het voorbereiden van een keukentafelgesprek of bij het aanvragen van hulpmiddelen. Als het moeilijk is om dat wat u nodig heeft onder woorden te brengen kan een cliëntondersteuner u ook bijstaan bij het gesprek.

Soms is een gesprek met een ouderenadviseur alleen al nuttig om goed in beeld te krijgen wat u precies wilt. Dan is het alleen nog een kwestie van een brief schrijven en redt u zichzelf verder prima met die aanvraag.

Ook als u niet direct hulp of zorg nodig hebt maar bijvoorbeeld uw netwerk ziet afbrokkelen, het financieel steeds moeilijker wordt of als u zich zorgen maakt over de toekomst is het weleens goed om vertrouwelijk met iemand te kunnen praten.

Ouderenadvies of cliëntondersteuning nodig? Bel of mail het KBO-secretariaat.

Speerpunten

Wanneer je op een speerpunt klikt wordt je doorgelinkt naar de website KBO-PCOB.nl waar het speerpunt uitgebreid uitgelegd wordt.