Bestuur

Content of the page

Bestuur

Penningmeester PCOB Hiltsje Zijlstra-Bosma

Penningmeester PCOB

Banknummer PCOB: NL91RABO0372124755 ten name van PCOB Workum e.o.
Penningmeester KBO, Mini Graafsma

Penningmeester KBO

Bankrekeningnummer KBO: NL43RABO0114463549 ten name van KBO Nijefurd