klik hier voor Secretariaat

klik hier voor Penningmeester

De heer Ger Dikhoff (secretaris)

De heer Fred Flapper (lid)

Mevrouw Paula Brekeveld-Silvius (lid)

Mevrouw Gea Zeldenrust (lid)

De heer Henk Bücking (lid)

De heer Teake Leenstra (penningmeester)

Mevrouw Joke Kuipers (lid)

 

Onderstaand het rooster van aftreden.

naam functie Jaar van aftreden herkiesbaar
Vacant voorzitter
Ger Dikhoff secretaris 2022 ja
Fred Flapper lid 2019 nee
Paula Silvius lid 2023 ja
Gea Zeldenrust lid 2020 ja
Henk Bücking lid 2021 ja
Teake Leenstra penningmeester 2024 ja
Joke Kuipers lid 2025 ja

 

 

COMMISSIES.

 

De dames Gea Zeldenrust en Joke Kuipers nemen deel aan de gezamenlijke activiteiten commissie van KBO en PCOB Sneek.

 

Mevrouw Paula Brekeveld-Silvius doet de onafhankelijke cliëntondersteuning.

 

De heer Reinsma geeft leiding aan de vrijwilligers kaarten en mevrouw de Jager aan de vrijwilligers kienen.