Vrijwillige ouderenadviseurs worden tegenwoordig meestal “Onafhankelijke Cliëntondersteuner” genoemd. Maatschappelijke ondersteuning is tegenwoordig een verantwoordelijkheid van de gemeenten die is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De omschrijving van de WMO is breed: Het gaat om “meedoen” in de samenleving. Als u dat wilt en als dat om een of andere reden niet meer goed gaat, kunt u een aanvraag doen voor hulpmiddelen of ondersteuning. De gemeente gaat dan een zogenaamd “keukentafelgesprek” met u aan. Dan wordt het probleem in kaart gebracht en gezocht naar oplossingen. Wat kunt u nog zelf, wat kunnen familie en vrienden voor u doen en wat moet er dan verder nog gebeuren waarmee de Gemeente u moet helpen? De uitkomst van het keukentafel-gesprek gesprek is onzeker. U hoeft dat gesprek niet alleen te doen. U kunt ondersteuning vragen van vrienden, familieleden of van de onafhankelijke cliëntondersteuners van de Ouderenbonden. Als u een aanvraag overweegt, of iemand zoekt die u goede tips kan geven om zo lang mogelijk mee te doen en thuis te blijven wonen, dan kunt u contact opnemen met onze vrijwillige en onafhankelijke VOA.

Mevrouw Paula Silvius U kunt iedere dinsdag van 13:00 tot 15:00 bellen 06-11249781

Het WMO Loket van de Gemeente Súdwest-Fryslân bereikt u via emailadres info@gemeenteswf.nl of telefoonnummer 0515-489000