Het toverwoord voor ouderen is Samen

Men zegt wel eens dat iedereen oud wil worden, maar dat niemand het wil zijn. Wij kunnen u als ervaringsdeskundigen melden, dat oud zijn een grote vreugde is. Vooral als je dingen sámen doet. Als ouderdom met gebreken komt telt dat zelfs dubbel op. Onderzoek laat zien dat eenzaamheid vooral voorkomt bij jongeren tot 20 jaar en bij ouderen van 75+. Emotionele eenzaamheid (niet iemand hebben bij wie je je verhaal kwijt kunt) daar kunnen we niet veel aan doen. Maar sociale eenzaamheid (ik ken niemand die een boodschap voor me doet als ik ziek ben) daar kunnen we wel aan werken. Sterke netwerken zijn nog meer nodig nu kinderen verder weg wonen en vrienden komen te overlijden. Daarom zetten wij als KBO-PCOB zo vol in op ontmoeting. Het toverwoord voor ouderen is “samen”.