In Sneek zijn gemeentelijke gebiedsteams actief die u kunnen helpen. U kunt daar contact mee opnemen via telefoonnummer: 14 0515 (zonder netnummer en met optie 1 in het keuzemenu). Het kan ook via www.sudwestfryslan.nl/gebiedsteam of gewoon bij de receptiebalies van de Gemeente Súdwest-Fryslân.

De gebiedsteams kunnen u informeren en eventueel bijstaan bij het aanvragen van: de bijdrageregeling minima, de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten, de individuele inkomenstoeslag, de regeling duurzame gebruiksgoederen voor 65-plussers, de langdurigheidstoeslag en de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering AV-Friso.

Voor uw mantelzorgers kunt u een mantelzorgpasje aanvragen bij de Stipepunten. Dat pasje kan helpen bij het aanvragen van respijtzorg en andere hulp. Bovendien ontvangt de mantelzorger een bedrag mantelzorgwaardering.

Stipepunt Sneek telefoon 06-11301555

email: stipepuntsneek@voorelkaardoen.nl

adres: Wijde Noorderhorne 1 (bibliotheek), Sneek

Dinsdag 13.00-16.30 uur.

https://www.stipepunt.nl