klik hier voor Secretariaat

klik hier voor Penningmeesters

In 2022 zijn de besturen van de KBO en PCOB samengevoegd en aan het eind van het jaar bestaan bestuur en activiteitencommissie uit de volgende personen:

Henk Bücking lid    KBO
Siena Cnossen voorzitter  PCOB
Ger Dikhoff secretaris  KBO
Lies Evertse secretaris  PCOB
Gea Zeldenrust lid KBO
Joke Kuipers lid  KBO
Teake Leenstra penningmeester  KBO
Heleen Postma lid PCOB
Paula Silvius lid KBO
Geert Tamsma penningmeester PCOB
Tineke van der Werff lid PCOB

COMMISSIES.

De dames Heleen Postma, Gea Zeldenrust en Joke Kuipers nemen deel aan de gezamenlijke activiteitencommissie van KBO en PCOB Sneek.