Voorzitter: Koos de Jong
Secretaris: Tineke Eiling
Penningmeester: Theo Knoop
Ledenadministratie: Gelly van der Weij
Algemeen bestuur: Matty Roorda