Inkoopkortingen via KBO-PCOB:
Leden genieten korting bij diverse leveranciers. Zie op de website KBO-PCOB>Vereniging>Ledenvoordeel.

Adviesaanvraag van KBO-PCOB:
Leden kunnen advies vragen van de landelijke bond via de Juristen- en Pensioentelefoon, alsmede voor Wonen & Zorg. (030-3400655)

Belastinghulp via de KBO afdeling:

Leden in Friesland kunnen voor hun aangifte inkomstenbelasting en/of aanvragen voor huur-of zorgtoeslag contact opnemen met de provinciale belastingcoördinator, dhr.  S.P. Wiersma. (058-2134098)

Goedkopere rijbewijskeuring:
Leden kunnen m.b.t. medische keuring voor het rijbewijs gebruik maken van speciale tariefafspraken met een aantal keuringsartsen in de provincie. In de gemeente Leeuwarden zijn dit de keuringsadressen:
– Centrum Medische Keuringen (drs. P. de Groot) Jacob Cats plein 1. (prijs 40,-) 058-8200040.
– Regelzorg, gebouw Crystallic, Francois HaverSchmidtwei 2.            (prijs 40,-) 088-2323300.
– Thuiszorg Het Friese Land, MFC wijkgebouw Lieuwenburg 2          (prijs ??)    0900-8864.

Collectiviteitskorting Ziektekostenverzekering:
Leden hebben korting op hun ziektekostenverzekering bij onderstaande verzekeraars:
– De Friesland:  3% korting op -de basisverzekering en 6% op aanvullende verzekeringen.
Neem met hen contact op via 058-2913131. (collectiviteitsnr. 204367100)
– Zilveren Kruis Achmea: 3% op de basisverzekeringen 10% op aanvullende verzekeringen.
Neem met hen contact op via 071-7510056. (collectiviteitsnr. 207000837)
– Op de website KBO-PCOB vindt u meer mogelijkheden m.b.t. zorgverzekeringen.

(bijgewerkt 19-1-2022)