De KBO Heerenveen is een actieve vereniging van, voor en door iedereen vanaf vijftig jaar. Zij heeft haar wortels in de voormalige Heilige Geest parochie Heerenveen, waarmee wij ons nog steeds mee verbonden voelen.

De KBO Heerenveen is in 1983 opgericht. Een aantal leden van het eerste uur is nog altijd een trouw bezoeker van en deelnemer aan onze activiteiten.

De vereniging heeft nu circa honderddertig leden; het merendeel hiervan woont in de plaats Heerenveen, maar wij hebben ook leden in de andere dorpen die tot de gemeente Heerenveen behoren. Daarnaast heeft een aantal inwoners van Gorredijk, Wolvega en Noordwolde zich bij de KBO Heerenveen aangesloten.

Met de andere KBO afdelingen in de provincie vormt de KBO Heerenveen de KBO Fryslân die op haar beurt lid is van de Unie KBO.

De KBO Heerenveen komt op voor de belangen van haar leden. Op gemeentelijk en provinciaal niveau gebeurt dit in samenwerking met de andere ouderenbonden. Op landelijk niveau is de Unie KBO, als grootste bond van ouderen, een belangrijke gesprekspartner van de overheid om ook daar de belangen van de ouderen te behartigen.

De KBO Heerenveen werkt bestuurlijk en organisatorisch nauw samen met de PCOB Afdeling Heerenveen.