De voorzitter / secretaris van de afdeling Dongeradeel is

Mevrouw J.J. Scholtens – Kampstra

Iepenlaan 10

9103RL  DOKKUM

telefoon: 0519-294618

email: jj.scholtens@knid.nl