De afdeling Bakhuizen / Balk bestaat uit 130 leden, en is opgericht in september 1984.

De doelgroep zijn senioren van 55+, en het meerendeel hiervan komt uit Bakhuizen, maar wij hebben ook leden uit Balk, Koudum, Molkwerum, Mirns, Rijs, Hemelum en Oudemirdum.

Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel, namelijk ieder lid mag gasten meenemen naar een activiteit. Ontmoeten en gezelligheid waarin de inbreng van de leden ook heel belangrijk is.

Ieder jaar worden er 10 bijeenkomsten georganiseerd voor de leden.

De thema’s zijn divers: o.a.

Gezondheid/Kerkelijk gerelateerd/ Ondernemers uit de regio/ wetenswaardigheden die gerelateerd aan de doelgroep.

Eens per jaar wordt er een reisje georganiseerd.

Ieder seizoen is er een ledenbijeenkomst waar eenieder zijn inbreng aan kan leveren en/of vragen kan stellen. In december wordt er een Midwintermiddag georganiseerd samen met de Caritas en de Zonnebloem.

Ook is er door samenwerking met de Kear en andere organisaties.
Een fietsgroep is in de zomer actief.

KBO Friesland organiseert de provinciale ledendag en een boottocht.

De Fryske Marren Vitaal organiseert 1 keer per jaar de dag van de ouderen.

 

Als KBO-lid ontvang je het KBO-PCOB magazine 10 keer per jaar, korting bij de zorgverzekering.

Voordelige tarieven stroom/gas.

Landelijk biedt de KBO ook diverse activiteiten: Online Academie, Ouderenadviseur,

gesprekken levensvragen, hulp bij het invullen belastingformulieren/ servicetelefoon:

Wonen, zorg, welzijn, jurist, pensioen.

We zijn nu in staat de meeste leden digitaal te bereiken met berichten.

De niet e-mailers krijgen dit op papier.

 

Dus heeft u interesse kom erbij !