Voorzitter: Riet Kuipers-Monkelbaan, Bakhuizen
Penningmeester: Corrie Boersma-Konst, Bakhuizen
Secretaris: Jitske Mous-Pietersma, Bakhuizen
Secretaris: Meintje Sikkes-van Dam, Bakhuizen
Bestuurslid: Piet Postma, Balk
Bestuurslid: Cees Schellens, Balk
KBO/PCOB-blad: Herman ten Hove, Bakhuizen
E-mailadres kbobakhuizen@gmail.com

De Contributie bedraagt € 25,– per jaar.
Bankrekeningnummer NL38RABO0305059424
t.n.v. KBO Fryslân afdeling Bakhuizen