Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
BestuurBestuur KBO Fryslân

 KBO Fryslân:
 RSIN/Fiscaalnummer   8060.49741 
 ANBI dossiernummer   66549

 KVK registratienr.         4000.5534

 Dagelijks bestuur:  (zie ook Vergaderschema)

Voorzitter dhr.    S.P. Wiersma 058-2134098
Secretaris mevr. M. Wezenberg 0515-444850
Penningmeester mevr. G.W.Bosman 0513-621184
Overig:
Alg.Adjunct (2e pennm + voorz.com Educatie) mevr. A.M. van Ieperen 0517-232820

Alg.Adjunct (redactie + vice voorz.)

dhr.    G. Dikhoff 0515-412937
Alg.Adjunct (alg.zaken) dhr.    H.M.F. Aupers 0513-435665
Ledenadministratie:
Zie secretaraten van de afzonderlijke afdelingen
Commissie voorzitters:
Educatie mvr.     A.van Ieperen 0517-232820
Redactie "de Skeakel" p/a dhr. G. Dikhoff 0515-412937
Emailadres redactie: redactie@kbofryslan.nl

  Overige Algemene Bestuursleden:
  De voorzitters van de plaatselijke KBO afdelingen.


 (Bijgewerkt 26-06-2021)