Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
BestuurBestuur KBO Fryslân

 KBO Fryslân:
 RSIN/Fiscaalnummer   8060.49741 
 ANBI dossiernummer   66549

 KVK registratienr.         4000.5534

 Dagelijks bestuur:  (zie ook Vergaderschema)

Voorzitter (waarnemend) dhr.    S.P. Wiersma Prins Clausplein 34 8935 DB Leeuwarden 058-2134098
Secretaris mevr. M. Wezenberg De Eker 9  8621 DP Heech 0515-444850
Penningmeester mevr. G.W.Bosman Willem Lodewijklaan 33-B 8448 PG Heerenveen 0513-621184
Overig:
Alg.Adjunct (2e pennm) mevr. A.M. van Ieperen Strânljip 5 9035 DM Dronrijp 0517-232820

Alg.Adjunct (redactie)

dhr.    G. Dikhoff Stationsstraat 5 A001 8601 GB Sneek 0515-412937
Alg.Adjunct (alg.zaken) dhr.    H.M.F. Aupers Konvintspaad 9 8468 BL Haskerdijken 0513-435665
Ledenadm. en Website:
Coördinator dhr.     S.F. van der Werff J.J. Hofleane 129 8915 HN Leeuwarden 058-2153832
Commissie voorzitters:
Educatie dhr.       J.Lagendijk Estrikwurk 8 8711 KD Workum 0515-542357
Redactie "de Skeakel" p/a dhr. G. Dikhoff Stationsstraat 5 A001 8601 GB Sneek 0515-412937
Emailadres redactie: redactie@kbofryslan.nl

  Overige Algemene Bestuursleden:
  De voorzitters van de plaatselijke KBO afdelingen.


 (Bijgewerkt 10 jan. 2018)