Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Over ons

 

KBO FRYSLÂN...........


KBO Fryslân
(Katholieke Bond van Ouderen Fryslân) is een provinciale ouderenbond die zich van uit haar katholieke identeit inzet voor de behartiging van maatschappelijke en sociale belangen van 55-plussers in het algemeen en de leden in het bijzonder.
Als zelfstandige organisatie staan we als rechtspersoon ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, werkend o.b.v. onze Statuten met bijbehorend Huishoudelijk Reglement.
Vanaf 1-1-2009 is aan ons de beschikking ANBI goedgekeurde instelling verleend. (zie ANBI informatie).

Via participatie in het samenwerkingsverband SFO (Stichting Friese Ouderenbonden) behartigen wij, tezamen met de ouderenbonden ANBO en PCOB, op provinciaal niveau de belangen van alle ouderen in Friesland. Dit o.a. via periodiek overleg met de Provicie Fryslân over het te voeren ouderenbeleid.

Organisatorisch zijn onze ca. 3.000 leden ondergebracht bij 14 lokale afdelingen. Die richten zich specifiek op de plaatselijke belangenbehartiging van de leden en het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten. Via onze afdelingen wordt b.v. belastinghulp verstrekt aan de leden van de ouderenbonden.

Onze KBO afdelingen voeren rechtstreeks, dan wel via samenwerkingsverbanden met de andere ouderenbonden, overleg met de gemeentelijke overheden omtrent aspecten rond het gemeentelijk ouderenbeleid.

In alle 12 Nederlandse provincies bevindt zich een zelfstandige KBO ouderenbond. De provinciale KBO's vormen (m.u.v. Brabant) gezamenlijk de landelijk overkoepelende organisatie Unie KBO, een invloedrijke organisatie met in totaal ca. 200.000 leden in Nederland.

De Unie KBO is daarmee een belangrijke gesprekspartner voor alle politieke kringen in Den Haag. 

                                 

(bijgewerkt 17-11-2017)