Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
KBO Verzekeringen

KBO Verzekeringsarrangement:


KBO Afdelingen kunnen voor het afsluiten van eventuele verzekeringen gebruik maken van een verzekeringsarrangement
dat door Unie KBO is afgesloten bij:
Meeýs AssurantiŽn B.V. (Doelgroep Non-Profit)
Postbus 93512
2509 AM DEN HAAG.
Telefoon: 070 Ė 30 28 985.
Zie voor de diverse verzekeringsmogelijkheden en de voorwaarden het Unie KBO Verzekeringsarrangement.

KBO Frysl‚n heeft o.b.v. dit arrangement voor haar afdelingen een collectieve aanvullende autocascoverzekering (zie pag.6)
afgesloten. Hierop kunnen afdelingsbesturen/leden een beroep doen bij autoschade die is ontstaan tijdens het uitvoeren van KBO-activiteiten.
(Zie voor de procedure m.b.t. aanmelding van eventuele autoschade de voorwaarden van de verzekering.)

(Bijgewerkt 27 nov.2015)