Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
KBO Verzekeringen

KBO Verzekeringsarrangement:


KBO Afdelingen kunnen voor het afsluiten van eventuele verzekeringen gebruik maken van een verzekeringsarrangement
dat door Unie KBO is afgesloten bij:
Meeýs AssurantiŽn B.V. (Doelgroep Non-Profit)
Postbus 93512
2509 AM DEN HAAG.
Telefoon: 070 Ė 30 28 985.
Zie voor de diverse verzekeringsmogelijkheden en de voorwaarden het Unie KBO Verzekeringsarrangement.

KBO Frysl‚n heeft o.b.v. dit arrangement voor haar afdelingen een collectieve aanvullende autocascoverzekering (zie pag.6)
afgesloten. Hierop kunnen afdelingsbesturen/leden een beroep doen bij autoschade die is ontstaan tijdens het uitvoeren van KBO-activiteiten.
(Zie voor de procedure m.b.t. aanmelding van eventuele autoschade de voorwaarden van de verzekering.)

KBO Afdelingen kunnen via Unie KBO tevens een collectieve Groepsreisverzekering afsluiten ten behoeve van het
organiseren van dagtochten of reisjes met hun leden.
Tarieven, dekkingsbedragen en aanmelding voor deze verzekering worden in het document aangegeven.
Zie tevens de gewijzigde procedure ingaande 1 oktober 2015.  

(Bijgewerkt 27 nov.2015)