Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
CommissiesProvinciale commissies e.d.:Commissie Educatie:
Voorzitter mvr. A. van Ieperen            Telefoon 0517-232820   E-mail:  avanieperen@chello.nl

Redactie 'de Skeakel':                     
Voorzitter dhr. G. Dikhoff                    Telefoon 0515-412937    E-mail: redactie@kbofryslan.nl 
                                                            Werkend o.b.v. van het   Redactiestatuut.                                                                                

Ledenadministratie          
Coördinator dhr. G. Dikhoff                 Telefoon 0515-412937    E-mail: leden@kbofryslan.nl 
 

(Bijgewerkt 19-07-2021)