Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
CommissiesProvinciale commissies e.d.:Coördinatie Ledenadministratie en Website:
dhr. S.F. van der Werff                       Telefoon 058-2153832   E-mail:  Leden@kbofryslan.nl

Commissie Educatie:
Voorzitter mvr. A. van Ieperen            Telefoon 0517-232820   E-mail:  avanieperen@chello.nl

Redactie 'de Skeakel':                     
Voorzitter dhr. G. Dikhoff                    Telefoon 0515-412937    E-mail: redactie@kbofryslan.nl 
                                                            Werkend o.b.v. van het   Redactiestatuut.                                                                                

 (Bijgewerkt 25-11-2020)