Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: St.Nicolaasga
« terug naar overzicht

    

KBO St.Nicolaasga is een van de oudste afdelingen van KBO Friesland

In 1959 is er reeds een ouderenorganisatie opgericht en in 2009 hebben we dan ook het 50 jarige bestaan gevierd.

De KBO St.Nicolaasga is met 275 leden een van de grotere afdelingen in Friesland. De afdeling heeft zijn leden niet alleen in St.Nicolaasga, maar ook in Lemmer, Langweer, Idskenhuizen, Tjerkgaast, Scharsterbrug en omgeving. We werken dus in een vrij grote regio. Ook niet katholieke leden zijn bij ons welkom. Met ons jaarprogramma proberen we vele onderwerpen aan de orde te brengen, over Belangenbehartiging, Informatie en Ontspanning


De Unie KBO heeft overleg op regeringsniveau over de belangen van senioren zoals onze AOW, Pensioenen, Welzijn en Gezondheidszorg. Ze doet dit in nauwe samenwerking met de andere ouderenorganisaties.

Gemeentelijk zijn we met Fryske Marren Vitaal bezig om onze belangen te behartigen.

Het KBO lidmaatschap heeft een aantal voordelen:

- 10x per jaar ontvangt men de Nestor en de Skeakel. Daarnaast verzorgt Hielke de Jong onze Aktyf, met nieuws vanuit de Afdeling St. Nicolaasga

- Als lid van de KBO krijgt men korting op de ziekenfondspremie van de Frieslandzorgverzekeraar. Ook bij Zilveren kruis Achmea en AGIS kan men korting ontvangen als men lid is van de KBO. De korting bij deze verzekeraars is vele malen groter dan de contributie van het lidmaatschap bij de KBO. Verder is het mogelijk om korting te krijgen bij diverse bedrijven, waar de Unie KBO een overeenkomst mee heeft afgesloten.

- Plaatselijk probeert het bestuur om voor haar leden een jaarprogramma op te stellen dat aan de wensen van de leden voldoet.
Het programma bestaat uit Belangenbehartiging, Ontspanning en Informatie over diverse onderwerpen.


KBO St. Nicolaasga heeft leden in de leeftijd van 55 tot 100 jaar. De contributie bedraagt 25,00 per jaar.

Wij hopen dat wij u met deze informatie enigszins hebben kunnen overtuigen van het belang van deze organisatie en doen een beroep op u om zich aan te melden. Wilt u meer informatie neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.