Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
UitgavenUitgaven/periodieken:            

10 x p/jaar ontvangen KBO leden De Nestor, het landelijke blad van Unie KBO. Click op de NESTOR-afbeelding hiernaast - ->  

In de landelijke Nestor zit tevens het provincale blad De Skeakel, met specifieke informatie voor de leden in Friesland, als katern opgenomen. Zie bijgaand schema m.b.t. de verschijningsdatums.

De Redactiecommissie heeft in 2011 een boekwerkje "Info voor Nabestaanden" uitgegeven. Het geeft nuttige informatie bij zaken rond overlijden aan de achterblijvende familieleden.

De Educatiecommissie heeft een boekwerkje "Thema's" opgesteld waarin nuttige tips staan voor afdelingen om een activiteit voor hun leden te organiseren.

Ledenwerving is voor afdelingen een belangrijk aandachtsgebied. De brochure "Draaiboek Ledenwerving"  van KBO Overijssel wil afdelingsbesturen daar praktische tips voor aanreiken.

(versie 31 januari 2015)