Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Uitgaven


Uitgaven/periodieken:            

10 x p/jaar ontvangen alle leden het landelijke KBO-PCOB Magazine. 
(zie de verschijningsdatums)
Click op de NESTOR-afbeelding hiernaast - ->  

Een aantal keren per jaar verstrekt KBO Fryslân het provincale blad SKEAKELTSJE, met specifieke informatie voor de KBO leden in Friesland. 

De Redactiecommissie heeft in 2011 een boekwerkje "Info voor Nabestaanden" uitgegeven. Het geeft nuttige informatie bij zaken rond overlijden aan de achterblijvende familieleden.

De Educatiecommissie heeft een boekwerkje "Thema's" opgesteld waarin nuttige tips staan voor afdelingen om een activiteit voor hun leden te organiseren.

Ledenwerving is voor afdelingen een belangrijk aandachtsgebied. De brochure "Draaiboek Ledenwerving"  van KBO Overijssel wil afdelingsbesturen daar praktische tips voor aanreiken.

(versie 25 nov 2020)